langdurige klachten afkomstig van geïrriteerde pezen

langdurige klachten afkomstig van geïrriteerde pezen

Een achillespees, kniepees of elleboog die geïrriteerd of beschadigd is, herstelt over het algemeen erg langzaam. Grosso modo bedraagt de herstel periode 200 tot 500 dagen. Voor velen, onder wie (top)sporters met een bepaald doel, is dat veel te lang. In de praktijk is gebleken dat het leeuwendeel van de (traditionele) behandelmethoden te weinig concrete resultaten oplevert.
EPI als een zeer efficiente behandel therapie

EPI als een zeer efficiente behandel therapie

Het is inmiddels bewezen dat EPI-therapie een concrete oplossing kan bieden.
Meest optimale behandelmethode
Een oplossing die niet alleen snel en efficiënt is, maar in principe ook afdoende is voor de langere termijn.
De EPI-therapie is ontstaan in Spanje. José Manuel Sánchez staat te boek als de geestelijk vader. In 1998 had hij in feite het fundament al gelegd. Het duurde echter toch een poos voordat zijn revolutionaire ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd werden.
In Nederland heeft de therapie momenteel de status van noviteit. Het aantal praktijken dat deze geavanceerde techniek onder de knie heeft c.q. aanbiedt, is nog op één hand te tellen. Desondanks wordt nu al in sommige (para)medische kringen beweerd dat het de meest optimale behandelmethode in z’n soort is.
En hoe gaat dat dan in zijn werk?

En hoe gaat dat dan in zijn werk?

Met een dunne naald, waar een elektrisch stroompje van 0,2 milliampère(mA) doorheen gaat, wordt als het ware het geïrriteerde of beschadigde weefsel aangeprikt, met als doel een reactie in de betreffende pees te veroorzaken.
Het is een enorm precisiewerk; het feit dat gebruik wordt gemaakt van echodiagnostiek om op die manier de bewuste plek exact te traceren en de omvang van het probleem minutieus in kaart te brengen, zegt genoeg.
De werking van deze ultramoderne behandelmethode is tweeërlei. Enerzijds worden negatieve cellen door het lichaam opgenomen, anderzijds worden positieve cellen gestimuleerd. Kortom: er ontstaat een gezonder ‘klimaat’ in en rondom het onderhavige gebied.
Geen druppeltje bloed

Geen druppeltje bloed

Opmerkelijk is dat er in negen van de tien gevallen geen druppeltje bloed aan te pas komt, wat grotendeels verklaarbaar is doordat de bloedvaten tijdens het inbrengen van de naald vrijwel meteen worden dicht gebrand. Maar dit is ook min of meer te danken aan de structuur van pezen in het algemeen.

Wees er overigens op voorbereid dat deze effectieve behandeling zeker niet pijnloos is. Meestal treedt een branderig gevoel op tijdens de behandeling. Met een dunne naald, waar een elektrisch stroompje van 0,2 milliampère(mA) doorheen gaat, wordt als het ware het geïrriteerde of beschadigde weefsel aangeprikt, met als doel een reactie in de betreffende pees te veroorzaken.

Het is een enorm precisiewerk; het feit dat gebruik wordt gemaakt van echodiagnostiek om op die manier de bewuste plek exact te traceren en de omvang van het probleem minutieus in kaart te brengen, zegt genoeg. De werking van deze ultramoderne behandelmethode is tweeërlei. Enerzijds worden negatieve cellen door het lichaam opgenomen, anderzijds worden positieve cellen gestimuleerd. Kortom: er ontstaat een gezonder ‘klimaat’ in en rondom het onderhavige gebied.

Voorafgaand aan de behandeling word verzocht (een beperkte hoeveelheid) paracetamol in te nemen. Een andere optie is het gebruik van een Cool Spray. Beide opties genieten sterk onze voorkeur boven het toedienen van een plaatselijke verdoving. Een groot nadeel van verdoven is dat -naast eventuele bijwerkingen zoals misselijkheid en een plotselinge bloedsuikerdaling- gezonde cellen kunnen worden aangetast.

Bovendien is het essentieel om vooraf voldoende te eten, evenals dat het relevante weefsel ‘warm’ gemaakt wordt middels trainingsoefeningen die ongeveer een half uur in beslag nemen. Dergelijke trainingsimpulsen zorgen er in de regel voor dat na een sessie een sneller herstel optreedt.

Langdurige klachten? meer informatie? neem dan contact op

Go for fit!