Zo zijn we samen goed én gezond bezig!

Zo zijn we samen goed én gezond bezig!

Huisregels

Wij zijn voortdurend alert op de kwaliteit van onze behandelingen en gedragsregels, op de klachtenprocedure en op wetenschappelijk onderzoek. Alle therapeuten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, daarvoor volgen wij met regelmaat bijscholingen. bijCAS voldoet aan alle eisen die gesteld worden door de beroepsorganisatie KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Algemene huisregels

 • Wilt u een afspraak verzetten of afzegen dan dient u dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Dit kan door ons te bellen op 073-8512740 of een email te sturen naar balie@bijcas.com; de behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht;
 • Als u zich afmeldt binnen de 24 uur voor uw afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Deze wordt dus niet gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar;
 • Bij de eerste afspraak dient u zich te legitimeren bij de baliemedewerkster;
 • Wanneer er wijzigingen zijn in de NAW gegevens/email/telefoonnummer of huisarts, verzoeken wij u dit door te geven aan de baliemedewerkster;
 • Als u langer dan 3 maanden niet bent geweest, starten wij een nieuwe serie behandelingen. De 1e afspraak heeft dan een intake, onderzoek en 1e

 

Regels zorgverzekeraar

 • Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden voor het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar maximaal vergoedt per jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u (eventueel eerder en/of bij andere fysiotherapiepraktijken) heeft gehad;
 • Het is niet mogelijk om meerdere zorgbehandelingen te declareren op 1 dag. Bijvoorbeeld u moet in de ochtend naar de podotherapeut en in de middag heeft u een fysiotherapeutische behandeling. De zorgverzekeraar zal 1 behandeling vergoeden. De andere zult u zelf moeten betalen. U krijgt dan van ons een rekening thuis gestuurd en deze kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar;
 • De zorgverzekeraar heeft ons verplicht een enquête te sturen aan het einde van uw behandeltraject. U doet ons een groot plezier als u deze invult en terugstuurt. Helaas worden wij beboet door de zorgverzekeraar als wij te weinig ingevulde enquêtes van onze patiënten krijgen.

 

Regels oefenzaal

 • Neem altijd sportkleding of makkelijk zittende kleding mee;
 • Zorg voor schone sportschoenen;
 • Zorg dat u 10 min eerder binnen bent zodat u alvast kunt warm fietsen. Wij raden het af om kinderen mee te nemen als u moet trainen.

 

 

 

 

 

Fysio bijCAS

 • Als u een aanvullende verzekering heeft worden fysio behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar;
 • Echo’s worden vergoed door de zorgverzekeraar, voor het gebruik van de apparatuur wordt een eigen bijdrage gevraagd;
 • Producten zoals tape, braces etc. worden apart in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

 

FIT bijCAS

 • EPI, ACP en shockwave zijn niet vergoede behandelingen en dienen zelf betaald te worden;
 • 10x trainen voor eigen kosten op basis van een abonnement;

 

Overige regels

 • BijCAS is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van de patiënt/cliënt, tenzij verwijtbaar medisch onzorgvuldig is gehandeld;
 • BijCAS is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen van de patiënt/cliënt. Persoonlijke eigendommen kunnen tijdens een training worden bewaard in de daarvoor bestemde af te sluiten kluisjes;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie en brandweer) op te volgen;
 • Het is niet toegestaan dat kinderen, die meekomen met de patiënt/cliënt, zich zonder begeleiding in de oefenzaal of behandelruimte begeven;
 • Kinderen die meekomen met de patiënt/cliënt vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt;
 • Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, worden medische en administratieve gegevens geregistreerd en bijgehouden. De medewerkers van bijCAS gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan het privacy beleid volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Alle fysiotherapeuten die werken bijCAS zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteit Register en het BIG-register. De afkorting staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg;
 • BijCAS is aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van dit genootschap. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover kunt u aanvragen bij uw behandelend fysiotherapeut;
 • Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist, dan kunnen wij deze alleen gebruiken als er een handtekening, stempel en zorgverlenerscode opstaat. Als deze gegevens er niet opstaan zullen we uw klacht behandelen onder de voorwaarde van directe toegankelijkheid fysiotherapie.