Nieuws

Shockwave BijCas

6 oktober 2023

Shockwave therapie en EMTT bij knieartrose

Knieartrose is een veelvoorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door een geleidelijke en progressieve verslechtering van het kraakbeen in de kniegewrichten. Dit leidt tot pijn, stijfheid en beperkingen in beweging. Vaak worden ook veranderingen waargenomen in het bot net onder het kraakbeen, en er kunnen zich osteofyten, oftewel botuitgroeisels, aan de randen van het gewricht vormen. Periodiek kan ook de synoviale membraan, die het gewricht bekleedt, ontstoken raken, wat de symptomen verder verergert en de voortgang van artrose bevordert. 

De huidige medische richtlijnen voor de behandeling van knieartrose benadrukken het belang van oefentherapie en educatie als de eerste benadering. Echter, veel mensen met knieartrose ondervinden zoveel pijn en stijfheid dat ze moeite hebben met het uitvoeren van oefeningen en het volgen van de aanbevolen oefenprogramma’s. Dit is een aanzienlijk probleem gezien de aanzienlijke impact van knieartrose op de kwaliteit van leven en dagelijkse activiteiten. 

In Nederland alleen al waren er in 2015 naar schatting 546.100 mensen die leden aan knieartrose. Met de vergrijzing van de bevolking zullen deze aantallen naar verwachting alleen maar toenemen. Daarom is het van groot belang om effectieve behandelingen te vinden die de pijn en beperkingen die gepaard gaan met knieartrose kunnen verminderen. 

Recent onderzoek wijst uit dat shockwave therapie een veelbelovende behandelingsoptie kan zijn voor mensen met knieartrose. Deze therapie maakt gebruik van mechanische drukgolven die op het aangedane weefsel worden gericht. Er zijn twee hoofdtypen shockwaves: gefocuste en radiale. Beide vormen blijken effectief te zijn bij de behandeling van knieartrose, maar gefocuste shockwaves lijken superieur te zijn in termen van pijnvermindering, verbetering van de functionaliteit en verhoging van de loopafstand. Dit komt omdat gefocuste shockwaves aanzienlijk krachtiger zijn dan radiale. 

Fysiologisch gezien als we het hebben over shockwave therapie, dan kunnen we zeggen dat dit goed is voor het bot onder het kraakbeen in je knie (het subchondrale bot). Dit bot helpt het kraakbeen te voeden en werkt als een soort demper voor je gewricht. De therapie zorgt ervoor dat bepaalde cellen in je lichaam, de osteoblasten genoemd, actiever worden en dat er meer botmateriaal wordt aangemaakt. Dit kan helpen om de knieartrose af te remmen en het bot onder het kraakbeen gezonder te maken. 

Wat EMTT betreft, dat is een behandeling waarbij sterke magnetische pulsen worden gebruikt om je lichaam te beïnvloeden. Bij mensen met knieartrose kan deze behandeling ontstekingen in het gewricht verminderen. Soms wordt het gewricht ontstoken, en EMTT kan helpen om dat te verminderen. 

Samengevat kunnen shockwave therapie en EMTT als veelbelovende behandelingsopties worden beschouwd voor mensen met knieartrose die moeite hebben met oefeningen vanwege ernstige pijn. Hoewel oefentherapie en educatie nog steeds belangrijk zijn, kunnen deze aanvullende behandelingen de levenskwaliteit verbeteren en de zorgkosten verminderen, gezien de aanzienlijke economische last van knieartrose. Het is mogelijk dat de huidige medische richtlijnen voor knieartrose in overweging moeten worden genomen om deze nieuwe wetenschappelijke inzichten te weerspiegelen en de zorg voor patiënten te verbeteren. 

< Terug naar alle artikelen