ACP - Slijtage - Autoloog geConditioneerd Plasma

ACP - Slijtage - Autoloog geConditioneerd Plasma

Serieuze vorm van slijtage?

Topzorg Beweegcentrum bijCAS

Topzorg Beweegcentrum bijCAS

bijCAS

bijCAS gaat graag de uitdaging aan om te manoeuvreren tussen het gebied waar de fysiotherapie eindigt en waar de operatieve orthopedie begint. Dit kruispunt wordt dikwijls onder de noemer ‘anderhalvelijns’ gezondheidszorg geschaard. Sinds de verhuizing van onze praktijk naar de Molenstraat zijn we bezig met het implementeren van een betrekkelijk nieuwe effectieve behandelmethode: ACP. Omdat we nu eenmaal geloven in een multidisciplinaire kijk en aanpak, doen we dit traject in samenwerking met andere specialisten zoals een orthopeed en een voedingscoach.

Hoe gaat het in z’n werk?
De letters ACP staan voor autoloog geconditioneerd plasma. Poliklinisch wordt met een speciaal ontwikkelde injectiespuit een kleine hoeveelheid bloed (15 ml) uit een ader in de arm van de patiënt afgenomen. Wanneer dit is gedaan, wordt het deel van het bloed dat over bloedplaatjes beschikt door middel van een ‘centrifugeertechniek’ gescheiden van de rest. Dit deel, dat louter uit (actieve) lichaamseigen cellen in een geconcentreerde vorm bestaat, wordt bij dezelfde persoon in het beschadigde gewricht geïnjecteerd. Waar het om draait is dat na de injectie de ingespoten bloedplaatjes -met een duur woord trombocyten- doorgaans fanatiek aan het werk gaan. Ze bevatten groeifactoren die het artrotische proces in een rap tempo tot rust brengen, de pijn helpen te verminderen en de functionaliteit verbeteren. En dat alles in principe zonder complicaties of bijwerkingen, wat vanzelfsprekend te danken is aan de hierboven genoemde lichaamseigen cellen. Het uitgangspunt is niet dat deze injectietherapie alle lichaamsfuncties volledig in ere herstelt, maar wel dat het slijtageproces zich niet verder doorzet.

ACP-Behandeling

ACP-Behandeling

Wie komt er in aanmerking voor een ACP-behandeling?

We richten ons primair op mensen die last hebben van lichte tot middelzware slijtage. Met name beschadiging(en) van het gewrichtskraakbeen, ook wel een artrose in medische bewoording. Tot deze groep behoren niet alleen personen met een genetische aanleg en de ouder wordende mens, maar óók zij die te maken hebben gehad met beginnende arthrosis deformans na een ongeval, een sportblessure of overbelasting. Daarnaast individuen die de rekening gepresenteerd krijgen van een te hoge of een eenzijdige belasting, al dan niet ontstaan tijdens het sporten. Hoewel het in theorie kan gaan om elk denkbaar gewricht richten we ons uitsluitend op de knie en de enkel. Een ACP-behandeling kan bij lichte gradaties van artrose een vermindering van pijn en klachten en tegelijkertijd een verbetering van functies tot gevolg hebben. Mede hierdoor kunnen mensen langer lichamelijk actief blijven. Beginnende artrose is trouwens te herkennen aan verschijnselen als ochtendstijfheid, opstart/inlooppijn die in de regel na enkele stappen weer verdwijnt en een onplezierig ‘trekkend’ gevoel in het gewricht. Bij patiënten die te maken hebben met zware slijtageverschijnselen of beschadigingen van het gewrichtskraakbeen heeft de behandeling weinig zin meer.

 

Mogelijkheden om je aan te melden

Mogelijkheden om je aan te melden

Aanmelden

Om te kijken of een ACP-behandeling zinvol voor u is, vindt allereerst een uitgebreid intakegesprek plaats. We streven ernaar dat zowel de orthopeed als eigenaar Cas Wolbert hierbij aanwezig zijn. Voorafgaand moet u daarbij online een lijst met vragen invullen. De vragenlijst willen we eveneens gebruiken voor een vervolgstudie, om nóg beter zicht te krijgen op de effecten van de behandeling op langere termijn. Dezelfde vragenlijst dient na 3, 6 en 12 maanden nogmaals ingevuld te worden. Gedurende de periode van één jaar blijven we u namelijk volgen. Tijdens de intake nemen we ook de eventuele MRI-scan(s), röntgenfoto’s, de verslagen van (kijk)operaties en andere relevante medische zaken mee in onze beoordeling. Pas als alles helder is, wordt een behandelplan opgesteld. Het traject bestaat uit drie ACP-sessies die ingepland worden gedurende een periode van 6 tot 8 weken. Hierna wordt bekeken of er eventueel een vervolgbehandeling of -traject noodzakelijk is.

Training & Kosten

Training & Kosten

Trainingsprogramma
De ACP-behandeling vindt altijd plaats in combinatie met een vrij intensief trainingsprogramma met behulp van het vliegwiel (zie elders op deze website) onder begeleiding van een fysiotherapeut, met als voornaamste doel het geïnjecteerde weefsel sterker te maken. Hiermee zijn we in Nederland vooralsnog uniek en dus baanbrekend, iets waar we zeker trots op zijn. Het strekt tot de aanbeveling om twee keer per week te trainen op het vliegwiel.

Kosten
Een ACP-behandeling wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De patiënt zal daarom zelf de kosten moeten betalen. Gelieve dit per pinpas te voldoen. Het totaalbedrag is € 595,-. Het intakegesprek kost € 80,-, maar dat bedrag komt te vervallen wanneer de behandeling wordt opgestart. Voor 10 Vliegwieltrainingen à 20 minuten betaalt u € 360,-. In veel gevallen wordt dit gedekt door een aanvullende ziektekostenverzekering.

Waarom bijCAS?
Een ACP-behandeling is vooralsnog revolutionair. Zoals gezegd zijn we uniek als het gaat om het aanbieden van de combinatie tussen een ACP-behandeling en vliegwieltraining. De verwachtingen op goede resultaten zijn hoog gespannen. Voor mensen die serieus last hebben van artrose is dit wellicht dé sleutel om een betere functionaliteit (terug) te krijgen, gepaard gaande met (aanzienlijk) minder pijn. Mede hierdoor kunnen mensen langer lichamelijk actief blijven.

Hiernaast vind je een interessante video die de ACP methode goed laat zien

Meer informatie of direct een afspraak maken?

contact